เขียนโปรแกรมแรกกับ Swift : ตัวแปรและแสดงผล

มาถึงจุดนี้เริ่มคุ้นกับหน้าตาของ Xcode ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับเขียน Swift  คร่าวๆแล้วนะครับ มาถึงบทนี้เราจะเริ่มลงมือกันเขียนโปรแกรมแล้ว

เปิดโปรแกรม Begin Swift จากบทที่แล้ว เราจะมาเรียนรู้วิธีประกาศตัวแปร และ ทำการแสดงผล

ตัวแปรคืออะไร? (What is Variable?)  

ลองตั้งโจทย์ว่า เราต้องการสร้างแอพฯที่เก็บข้อมูลนักเรียน ชื่ออะไร? อายุเท่าไร? เรียนอยู่ที่ไหน? ได้เกรดเท่าไร?  อย่างแรกเราต้องมาดูรูปแบบการประกาศตัวแปรก่อน

ใน Swift จะมีด้วยกันสองประเภท คือประกาศตัวแปรแบบใช้งานทั่วไป (VAR) และ ประกาศตัวแปรแบบเป็นค่าคงที่ (LET)

รูปแบบการประกาศตัวแปรใน Swift

Var (หรือ Let) ชื่อตัวแปร : ประเภทของตัวแปร

Var (หรือ Let) ชื่อตัวแปร : ประเภทของตัวแปร = ค่าเริ่มต้น

Var (หรือ Let) ชื่อตัวแปร = ค่าเริ่มต้น

ก่อนที่เราจะดูตัวอย่างการประกาศตัวแปร เรามาเรียนรู้ก่อนว่าประเภทของตัวแปร ที่ใช้ประจำๆใน Swift นั้นมีกี่แบบ

Variable types

ประเภทของตัวแปรหลักๆที่ใช้กันทั่วไปในการเขียนภาษา swift

การใช้งาน

คำสั่ง

ตัวอย่าง

จำนวนเต็ม
Int
1, 2, 500
ทศนิยม
Float หรือ Double
1.5, 3.14, 578.234
ตรรกะ (จริง/เท็จ)
Bool
frue, false
ชุดตัวอักษร
String
“Ronaldo”, “Messi”,“Salah”

เราลองมาเริ่มเขียนโปรแกรมกัน พิมพ์ตามหน้าจอนี้ไปเลยก็ได้ หรือจะแต่งเติมเอาตามความเหมาะสม อยากลองอะไรลองได้เลยครับ

Thaiswiftclass.com : Swift Chapter 1

จากตัวอย่างเราได้ประกาศตัวแปรไว้ 4 ตัว

ตัวแปร
ประเภท
ค่าเริ่มต้น
ความหมาย
iAge
จำนวนเต็ม
36
อายุ
sName
ตัวอักษร
“Vit”
ชื่อนักเรียน
dGrade
ทศนิยม
3.43
เกรด
sSchoolName
ตัวอักษร
“Atezia School”
ชื่อโรงเรียน
NOTE : เทคนิคการประกาศตัวแปรให้เข้าใจง่าย ทั้งคนเขียนโปรแกรมเองหรือจะเพื่อนร่วมงานที่ต้องนำโปรแกรมของเราไปพัฒนาต่อคือเมื่อเราประกาศตัวแปร ให้เราแทนตัวอักษรหน้าของประเภทตัวแปรนั้นลงไปใว้ด้านหน้าของตัวแปรด้วยเช่น
var iAge : int             //เราจะรู้ทันทีว่าตัวแปรนี้ใช้สำหรับเก็บจำนวนเต็ม โดยจะเห็นว่ามี i นำหน้าซึ่งคือตัวอักษรหน้าของ int
var sName : String   //s แทนความหมายของ String หรือตัวแปรประเภทข้อความ

thaiswiftclass.com Swift Chapter1 result 1.1

ผลแสดงผลทางหน้าจอ

เราใช้คำสั่ง print เพื่อแสดงผลการทำงานของโปรแกรม และจะแทนสัญลักษณ์ /(ตัวแปร) เพื่อนำตัวแปรที่ต้องการต่อกับข้อความ จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าใส่ตัวแปร 2 ตัว (sName และ iAge) สำหรับพิมพ์ออกทางหน้าจอ จึงใส่ /(sName) และ /(iAge)

โดยจากบรรทัดแรก เราต้องการแสดงชื่อและอายุ

println(“Hello my name is \(sName) now I’m \(iAge) years old”)

ผลที่ได้คือ Hello my name is Vit now I’m 36

ก่อนจบบทนี้

อยากจะขอเสริมอีกนิดถึงการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมบน Swift และเข้าใจโค๊ดให้ง่ายยิ่งขึ้น

1. ลักษณะการประกาศตัวแปรของ Swift ทำได้สองแบบ คือ

         Type Safety และ Type Inference

         A. Type Safety คือการประกาศที่กำหนดประเภทของตัวแปรลงไปเลย เพื่อกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งาน

เมื่อเราเขียนโปรแกรมใหญ่ๆ หรือการส่งเข้าใช้ใน function ต่างๆที่จะต้องระบุประเภทของตัวแปรลงไป

เช่น var sMyname : String //ตัวแปรชื่อ sMyname ระบุประเภทเป็นตัวอักษร

var iMyage : Int          //ตัวแปรชื่อ iMyage ระบุประเภทเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม

        B. Type Inference ส่วนใหญ่จะใช้กับการประกาศตัวแปรแบบค่าคงที่ (let) ที่ไม่จำเป็นต้องกำหนดประเภทของตัวแปรไว้ด้วย เพื่อใช้สำหรับอ้างอิง

เช่น let pi = 3.14159           //ค่า pi

let hourperday = 24   //จำนวนชั่วโมงใน 1 วัน

2. ใช้ตัวแปรแบบ Unicode เช่นภาษาไทย หรือใช้ Character Symbol ได้

Step 1.   ไปที่ Show Character Viewer

ThaiSwiftclass swift for beginner chapter 1 picture coding 4

Step 2.เลือก Character ที่ต้องการ

ThaiSwiftclass swift for beginner  picture coding 5

ลองเขียนโค๊ดดู

thaiswiftclass.com Swift Chapter 1 les 1.2

ผลจากการ Run (Command+R)

thaiswiftclass.com Swift Chapter 1 les 1.2 result 1.2

3.การใส่ comment

3.1 การใส่ comment บรรทัดเดียว เพื่ออธิบายโค๊ดในบรรทัดนั้นๆ โดยใส่  // นำหน้าส่วนที่เราต้องการ comment

3.2 comment หลายๆบรรทัด โดยใช้สัญลักษณ์  /*  ในการเปิด comment และ ใส่  */ ในการปิด comment

ลองนำไปฝึกให้คุ้นมือดูนะครับ  ในบทต่อๆไปจะเริ่มมีรายละเอียดและเขียนโปรแกรมได้ซับซ้อนยิ่งขึ้นครับ

ติดปัญหาหรือมีข้อติชมยังไงฝากลง comment หรือส่ง email ได้ที่ thaiswiftclass@gmail.com

1 thought on “เขียนโปรแกรมแรกกับ Swift : ตัวแปรและแสดงผล

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.