เรียนภาษา Swift กับ ThaiSwiftClass.com

    กลับมาแล้วครับกับหลักสูตร Swift Programming for Beginner หลักสูตร 2 วันที่จะทำให้คุณสามารถสร้าง iOS App ของตัวเองได้ สอนโดยคุณวิทย์ผู้ก่อตั้ง Thaiswiftclass.com ครับ กับราคาสุดพิเศษ 3,500 บาทเท่านั้น (ราคาปกติ 4,000 บาท) คลาสนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4-5 กรกฎาคมที่ NE8T (BTS ราชเทวี ทางออก 3) ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับ >>> ลงทะเบียนได้ทันทีที่ http://goo.gl/forms/0Aegco2Ajp >>> ดูเนื้อหาของหลักสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/KyWlSu

เรียนรู้การสร้าง Class และการใช้งานเบื้องต้น (OOP With Swift Part 2) – Polymorphism

  ควมสามารถของ Class ในส่วนที่ 2 ที่จะกล่าวเราเรียกว่า “Polymorphism” (พอลลีมอร์ฟิสซึม) ซึ่งก็แปลตามพจนานุกรมว่า “ภาวะที่มีหลายรูปแบบ” หรือถ้าเราเอามาใช้กับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหรือ OOP เราจะนิยามใหม่ว่า “การแปลงเนื้อหาใน Class ลูก (Inheritance) ให้แสดงผลต่างกันจาก Class แม่”  เราลองมาดูตัวอย่างสำหรับเรื่อง Polymorphism กันครับ อย่างแรกให้สร้าง Class แม่มาก่อน