ตัวแปรชนิด Array

  บทนี้จะมาเรียนเรื่องการประกาศและใช้ตัวแปรแบบ Array  ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกันก่อนว่า Array คืออะไร มีประโยชน์ยังไงครับ Array คือการเก็บตัวแปรได้ทีเดียวเป็นกลุ่มๆ ยกตัวอย่างถ้าเราต้องการเก็บรายชื่อนักเรียนทั้งห้อง หรือ รายการสินค้า (Shopping List) หรือรายการที่จะทำในแต่ละวัน (to-do list) โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ห้อง (index) และ สมาชิก (Element) ลองมาดูโครงสร้างและการประกาศตัวแปรแบบ Array กันก่อนครับ

Control Flow : Loop (Part 2)

Control Flow : Loop (Part 2) บทนี้ จะเป็นตอนต่อของ Control Flow : Loop ซึ่งบทที่แล้วเราได้เรียนรู้การใช้งาน For Loop กันแล้ว บทนี้ จะมีอีก 2 Loop ให้ได้ใช้งานกัน มาดูแบบแรกกันก่อน

Control Flow : Loop (Part 1) Updated 2019

บทนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Loop ใน Swift ครับ (Updated 2019) Loop คือชุดคำสั่งในการวนหาข้อมูลที่ต้องการ หรือวนทำงานซ้ำๆไปตามจำนวนรอบที่กำหนดไว้ เช่น ถ้าเราต้องการแสดงข้อความตามจำนวน x รอบ ออกทางหน้าจอ หรือถ้าเราต้องการค้นหารายชื่อพนักงานจนครบตามจำนวน x คน ใน Swift มีคำสั่งสำหรับทำ Loop ได้หลายแบบ ตอนนี้เรามาดู Loop แบบแรกกันก่อน

Control Flow : Condition & Comparison : การตรวจสอบเงื่อนไขของโปรแกรมและเครื่องหมายเปรียบเทียบค่า

Condition & Comparision : การตรวจสอบเงื่อนไขของโปรแกรม บทนี้จะได้เรียนรู้การใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบและการตรวจสอบเงื่อนไของโปรแกรม มาดูเรื่องเครื่องหมายสำหรับเปรียบเทียบกันก่อนครับ

Operator สัญลักษณ์เครื่องหมาย

บทนี้จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับสัญลักษณ์และเครื่องหมายประกอบการคำนวนของตัวแปร 1. การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาตร์ +,-,*,/ และ % ( หารเอาเศษ หรือ Modulo) จากบทที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องการกำหนดค่าให้ตัวแปรแล้ว ให้เปิด Xcode แล้วเขียนโปรแกรมตามนี้ดูครับ