สร้างตัวชุดแปรเพื่อใช้งานเฉพาะทาง Enumeration

ใน Swift เราสามารถสร้างกลุ่มของตัวแปรขึ้นมาใช้เองได้หลายแบบ แต่ละแบบก็จะมีหลักการประกาศ และวิธีนำไปใช้ตามที่เราต้องการ ต่างแบบต่างก็มีข้อจำกัดของตัวเองไปมาดูแบบแรกกันก่อนครับ เราเรียกว่า Enumeration เข้าใจ Enumeration เราจะทำการใช้ Enumeration เมื่อต้องการสร้างชุดตัวแปรมาใช้เฉพาะทาง ในส่วนใดส่วนนึงของงานเรา ให้เราลองนึกถึงเกมที่ผู้เล่นเดินได้ 4 ทิศ ซ้าย ขวา ขึ้น ลง แล้วแต่ละทิศจะแสดงผลหรือให้ค่าที่แตกต่างๆกัน การประกาศ Enumeration ใน Swift

Play & Learn: Swift ทบทวนบทเรียนนอกกรอบ Array ด้วย #GOT

#GOT ที่ว่าไม่ใช่อะไรหรอกครับมันคือ ซีรีย์ Game of Thrones ซีรีย์ดังช่อง HBO ที่มีไปหลายซีซั่นแล้ว แล้วมันเกี่ยวอะไรกับภาษา Swift ของ iOS8 กันแน่?

ตัวแปรแบบ Optional

     ตัวแปรแบบ Optional     ตัวแปรแบบ Optional คือการประกาศตัวแปรเพื่อที่จะรองรับตัวแปรนั้นๆอาจจะเป็น “ค่าว่าง” (ใน Swift จะเรียกว่า “nil” )  อยู่ก็เป็นได้ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับเวลาเราค้นหาข้อมูลที่อยู่ในตัวแปรแบบ Dictionary, ใน Function บางประเภท ,ใน  Class (บทต่อๆไปจะสอนเรื่อง Class ซึ่งจะเกี่ยบกับ OOP) หรือต้องการตรวจสอบก่อนนำไปใช้งาน ก่อนที่จะมาดูตัวอย่างเพื่อเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่า Optional ประกาศอย่างไรและ nil คืออะไร? ให้มาลองเปรียบเทียบกับวิธีการประกาศตัวแปรปกติก่อนครับ

การสร้างชุดคำสั่ง (Function)

   การสร้างชุดคำสั่ง Function    การสร้างชุดคำสั่ง หรือ Function จะช่วยให้เราสามารถรวบรวม คำสั่งต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน แล้วเรียกใช้เมื่อต้องการ    ประเภทและขั้นตอนการเรียกต่างๆของการเรียกชุดใช้คำสั่งใน Swift มีอยู่หลายแบบให้เลือกใช้แล้วแต่การทำงานของโปรแกรมเรานะครับ มาดูกันทีละแบบที่สำคัญๆนะครับ ประเภทของ Function และวิธีการประกาศ

ตัวแปรชนิด Dictionary

   Dictionary แปลตรงตัวได้ว่า “พจนานุกรม” ครับ ใน Swift เราใช้ตัวแปร Dictionary เก็บค่าของกลุ่ม คำที่ต้องการค้นหา (key) และ คำแปล (value)    ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนก็เหมือนเราเปิดพจนานุกรมขึ้นมาเพื่อค้นหาความหมายของคำที่เราต้องการ ในการเขียนโปรแกรมประเภท ตรวจสอบเที่ยวบิน หรือ จะเป็น อัตราแลกเปลี่ยนเงิน หรือจะทำโปรแกรมแบบพจนานุกรมเลย ก็ยังได้ครับ ลักษณะของตัวแปรแบบ Dictionary Dictionary จะเก็บค่าเป็นกลุ่มของ [Key,Value] จะสังเกตุว่าตัวแปรจะคล้ายๆกับ Array ที่มี [index,element] แต่ข้อแตกต่างกันคือ