ตัวแปรแบบ Optional

     ตัวแปรแบบ Optional     ตัวแปรแบบ Optional คือการประกาศตัวแปรเพื่อที่จะรองรับตัวแปรนั้นๆอาจจะเป็น “ค่าว่าง” (ใน Swift จะเรียกว่า “nil” )  อยู่ก็เป็นได้ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับเวลาเราค้นหาข้อมูลที่อยู่ในตัวแปรแบบ Dictionary, ใน Function บางประเภท ,ใน  Class (บทต่อๆไปจะสอนเรื่อง Class ซึ่งจะเกี่ยบกับ OOP) หรือต้องการตรวจสอบก่อนนำไปใช้งาน ก่อนที่จะมาดูตัวอย่างเพื่อเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่า Optional ประกาศอย่างไรและ nil คืออะไร? ให้มาลองเปรียบเทียบกับวิธีการประกาศตัวแปรปกติก่อนครับ

การสร้างชุดคำสั่ง (Function)

   การสร้างชุดคำสั่ง Function    การสร้างชุดคำสั่ง หรือ Function จะช่วยให้เราสามารถรวบรวม คำสั่งต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน แล้วเรียกใช้เมื่อต้องการ    ประเภทและขั้นตอนการเรียกต่างๆของการเรียกชุดใช้คำสั่งใน Swift มีอยู่หลายแบบให้เลือกใช้แล้วแต่การทำงานของโปรแกรมเรานะครับ มาดูกันทีละแบบที่สำคัญๆนะครับ ประเภทของ Function และวิธีการประกาศ

ตัวแปรชนิด Dictionary

   Dictionary แปลตรงตัวได้ว่า “พจนานุกรม” ครับ ใน Swift เราใช้ตัวแปร Dictionary เก็บค่าของกลุ่ม คำที่ต้องการค้นหา (key) และ คำแปล (value)    ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนก็เหมือนเราเปิดพจนานุกรมขึ้นมาเพื่อค้นหาความหมายของคำที่เราต้องการ ในการเขียนโปรแกรมประเภท ตรวจสอบเที่ยวบิน หรือ จะเป็น อัตราแลกเปลี่ยนเงิน หรือจะทำโปรแกรมแบบพจนานุกรมเลย ก็ยังได้ครับ ลักษณะของตัวแปรแบบ Dictionary Dictionary จะเก็บค่าเป็นกลุ่มของ [Key,Value] จะสังเกตุว่าตัวแปรจะคล้ายๆกับ Array ที่มี [index,element] แต่ข้อแตกต่างกันคือ

ตัวแปรชนิด Array

  บทนี้จะมาเรียนเรื่องการประกาศและใช้ตัวแปรแบบ Array  ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกันก่อนว่า Array คืออะไร มีประโยชน์ยังไงครับ Array คือการเก็บตัวแปรได้ทีเดียวเป็นกลุ่มๆ ยกตัวอย่างถ้าเราต้องการเก็บรายชื่อนักเรียนทั้งห้อง หรือ รายการสินค้า (Shopping List) หรือรายการที่จะทำในแต่ละวัน (to-do list) โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ห้อง (index) และ สมาชิก (Element) ลองมาดูโครงสร้างและการประกาศตัวแปรแบบ Array กันก่อนครับ

Control Flow : Loop (Part 2)

Control Flow : Loop (Part 2) บทนี้ จะเป็นตอนต่อของ Control Flow : Loop ซึ่งบทที่แล้วเราได้เรียนรู้การใช้งาน For Loop กันแล้ว บทนี้ จะมีอีก 2 Loop ให้ได้ใช้งานกัน มาดูแบบแรกกันก่อน