Control Flow : Loop (Part 1) Updated 2019

บทนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Loop ใน Swift ครับ (Updated 2019) Loop คือชุดคำสั่งในการวนหาข้อมูลที่ต้องการ หรือวนทำงานซ้ำๆไปตามจำนวนรอบที่กำหนดไว้ เช่น ถ้าเราต้องการแสดงข้อความตามจำนวน x รอบ ออกทางหน้าจอ หรือถ้าเราต้องการค้นหารายชื่อพนักงานจนครบตามจำนวน x คน ใน Swift มีคำสั่งสำหรับทำ Loop ได้หลายแบบ ตอนนี้เรามาดู Loop แบบแรกกันก่อน

Control Flow : Condition & Comparison : การตรวจสอบเงื่อนไขของโปรแกรมและเครื่องหมายเปรียบเทียบค่า

Condition & Comparision : การตรวจสอบเงื่อนไขของโปรแกรม บทนี้จะได้เรียนรู้การใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบและการตรวจสอบเงื่อนไของโปรแกรม มาดูเรื่องเครื่องหมายสำหรับเปรียบเทียบกันก่อนครับ

Operator สัญลักษณ์เครื่องหมาย

บทนี้จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับสัญลักษณ์และเครื่องหมายประกอบการคำนวนของตัวแปร 1. การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาตร์ +,-,*,/ และ % ( หารเอาเศษ หรือ Modulo) จากบทที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องการกำหนดค่าให้ตัวแปรแล้ว ให้เปิด Xcode แล้วเขียนโปรแกรมตามนี้ดูครับ

เขียนโปรแกรมแรกกับ Swift : ตัวแปรและแสดงผล

มาถึงจุดนี้เริ่มคุ้นกับหน้าตาของ Xcode ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับเขียน Swift  คร่าวๆแล้วนะครับ มาถึงบทนี้เราจะเริ่มลงมือกันเขียนโปรแกรมแล้ว เปิดโปรแกรม Begin Swift จากบทที่แล้ว เราจะมาเรียนรู้วิธีประกาศตัวแปร และ ทำการแสดงผล ตัวแปรคืออะไร? (What is Variable?)  

เริ่มต้น Hello World ! กันด้วย Swift Playground

หลังจากรู้แล้วว่า Swift คืออะไร จนได้ผ่านขั้นตอนของการสมัคร Apple ID และ ได้โปรแกรม Xcode มาใช้ ก็ถึงคราที่เราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมภาษา Swift กันเสียทีนะครับ